::  Skúšobné zariadenia  ::  Striekacie kabíny  ::  Odsávania  ::  Rôzne  ::   Lisy   ::

 
Lisy  
Stojanový lis na lepenie drevených hranolov
(
pneumatickatický)
 
Technické parametre
Rozmery pracovného poľa 1050x3000mm
Šírka lepeného materiálu 20 - 120 mm
Počet pohyblivých polí 2
Zdvih lisovacích trámcov max 70mm
Lisovací tlak 15000N / bar
Max. pracovný tlak vzduchu 8 bar
(nastaviteľný RT)
Technický popis

Lis je určený na lepenie hranolov a špárovky. Je stavebnicovej konštrukcie zloženej z klieštin pospájaných profilmi. V hornej časti sa nachádzajú na čapoch s pružinami dva lisovacie trámce. Medzi hornými priečnikmi a lisovacími trámcami sa nachádzajú vzduchové vankúše, ktoré s napájané na vzduchový systém. V spodnej časti klieštin je spodný nedelený priečník . Zdrojom tlaku je vzduch z rozvodu vzduchu alebo kompresora, ktorý sa napojí na vstupnú upravnú jednotku ( filter, regulátor tlaku ). Pohyb lisovacích trámcov je ovládaný cez vzduchové ventily. Je vybavený výklopnými prítlakmi proti zborteniu lepeného materiálu. Lis je mnohostranné strojné zariadenie s jednoducho obsluhou.

 

 

Stojanový lis na lepenie drevených hranolov
(hydraulický)
Technické parametre
Rozmery pracovného poľa 800 - 3000 mm
Šírka lepeného materiálu 30 -  160 mm
Počet klieštin 6 - podľa potreby
Zdvih pracovných valcovcov 100 mm
Lisovací tlak (nenastaviteľný) 2 - 6 ton
Elektrický výkon 1,1 kW
Ovládacie napätie 220 V
Technický popis

Lis je určený na lepenie hranolov. Je stavebnicovej konštrukcie zloženej z požadovaného počtu klieštin pospájaných profilmi. Takto sa dá vyskladať požadovaná dĺžka. Klieštiny sú vybavené hydraulickým valcom. Na každých z nich sa nachádza guľový hydraulický ventil. V spodnej časti klieštin je priečnik. V hornej časti valec tlačí na lisovací hranol s prítlačnou lištou. Veľkosť lisovacieho stĺpca je 1000 mmm dĺžka 3000 mm šírka 160 mm (Môže byť  väčšia v závislosti od počtu klieštin a rozmiestnenia). Zdrojom tlaku je hydraulický agregát s elektirckým ovládaním (môže byť aj puma). Rozdiel je v prácnosti, rýchlosti obsluhy a cene. Je to mnohostranné zariadenie s  jednoduchou obsluhou.

 

 

Technické parametre
Rozmery pracovného poľa 1800 x 2500 mm
Šírka lepeného materiálu          30 - 90 mm
Počet zvysl. tlač. jednotiek 3- podľa potreby
Počet vodor. tlač. jednotiek 2
Lisovací výkon nastaviteľný
El. peíkon  1,1 KW
Ovládacie napätie  220 V
Technický popis

Lis je určený na lepenie rámových konštrukcií. Je stavebnicovej konštrukcie. Skladá sa z oceľového rámu z uzatvorených profilov s veľkou tuhosťou a pevnosťou. Na hornom trámci konštrukcie sa po koľajnici pohybujú prestaviteľné klieštiny, ktoré majú na dlhom konci pätky a hornom prestaviteľné lisovacie jednotky (vyvážané proti závažím ). Predstavením pätiek a lisovacích jednotiek je možné nastaviť ľubovoľný rozsah. Základný počet zvislých klieštin je v počte troch kusov. Z ľavej strany lisu sa nachádza pevný trámec s možnosťou nastavenia (doladenia) kolmosti trámu. Na pravej strane  na posuvnom trámci sa nachádza  dvojica vodorovných lisovacích jednotiek zvisle prestaviteľných. Posuvný trámec je možné aretovať po 80 mm v rozsahu  450-2500 mm. Tlačené jednotky  z posuvného trámca sa dajú ľahkým preskrutkovaním využiť ako ďalšie zvislé  lisovacie jednotky pre lepenie hranolov, špároviek (po doplnení ďaľších klieštin). Využitie pre menšie prevádzky. Zdrojom tlaku je hydraulický agregát s elektrickým ovládaním. Lis je možné doplniť o zaisťovacie zariadenia proti zborteniu pri lepení hranolou a špároviek. Je to mnohostranné zariadenie s jednoduchou obsluhou. 

 

 

 Stojanový lis na nekonečný vlys
Technické parametre
Prierez lišty šírka 20 - 150 mm
                       výška 16 - 50 mm
Dĺžka lišty 3m ( 6m*)
Príkon hzdroagregátu 1,1 KW
Lisovací tlak ja nastaviteľný od  0 - 5 ton
Tlak vzducu  je nastaviteľný od  0 - 6 MPa
* dĺžka je  voliteľná podľa požiadaviek zákazníka
 
 
 
 
 
  Technický popis

Lis je určený na výrobu lamiel spájaných mikrozubovým spojom. Lis pozostáva zo zváraného rámu so stolom (1), pritlačeného trámca (2), zosúvaciej lišty (3), lisovaciej jednotky (4), pevného alebo prestaviteľného dorazu (5), hydraulickej jednotky (6), úpravnej jednotky vzduchu (7), ovládania (8),. Lisovacia jednotka je napojená na hydraulický valec. Prítlačný trámec a zasúvacia lišta je napojená na apneumatické valce. Lisovací cyklus je riadený ručnými ventilmi alebo el. tlačítkami. Môže byť aj automatický pre vykonanie všetkých úkonov. Obsluhovateľ na prednej časti lisu nasadzuje ozubené a olepené prírezy na požadovanú dĺžku. Pripravenú zosadenku zasúvacia lišta zasunie do priestoru pod trámec. Zovretý prírez zatlačením tlačítka (páčky) sa lisuje v pozdĺžnom smere prítlakom tlačeným hydraulickým valcom na čelo lamely. Po ukončení lisovania sa 

 

 

Stojanový lis na lepenie rámových konštrukcií
1800 x 2500, 3000, 3500
Technické parametre
Rozmery pracovného poľa 1800  x 2500 - 3500
Šírka lepeného materiálu 30 - 90 mm
Počet zvysl. tlač. jednotiek 3 - podľa potreby
Počet vodor. tlač. jednotiek 2
Lisovací tlak nastaviteľný
Elektrický príhon 1,1 KW
Ovládacie napätie 220 V
 
 
Technický popis

LIs je určený na lepenie rámových konštrukcií. Je stavebnicovej konštrukcie. Skladá sa z oceľového rámu z uzatvorených profilov s veľkou tuhosťou a pevnosťou. Na hornom trámci konštrukcie sa po koľajnici pohybujú prestaviteľné klieštiny, ktoré majú na dolnom konci pätky a hornom  prestaviteľné lisovacie jednotky (vyvážené protizávažím). Prestavením pätiek a lisovacích jednoitiek je možné nastaviť ľubovolný rozsah. Základný počet zvyslých klieštin je v počte troch kusov. Z ľavej strany lisu sa nachádza pevný trámec s možnosťou nastavenia (doladenia) kolmosti trámu. Na pravej strane na posuvnom trámci sa nachádza dvojica vodorovných lisovacích jednotiek zvisle prestavyteľných. Posuvný trámec je možné aretovať po 80 mmv rozsahu 450-3500mm. Tlačené jednotky z posuvného trámca sa dajú ľahkým preskrutkovaním využiť ako ďalšie zvislé lisovacie jednotky pre lepenie hranolv, špároviek, (po doplnení ďalších klieštin). Využitie pre menšie prevádzky. Zdrojom tlaku je hydrauôický agregát s elektrickým ovládaním. LIs je možné doplniť o zaisťovacie zariadenia proti zborteniu pri lepení hranolov a špároviek. Je to mnohostranné strojné zariadenie s jednoducou obsluhou.

 
 

Fotogaléria

 
 
rámový lis rámový lis lisna dlzk nadpajanie
     
lis na hranoly 6m ramovy lis 1800x2,5 lis na lepenie stavebných hranolov 5m

 

   
lis na lepenie stavebných hranolov 3m rámový lis lis na hranoly 6m
Prospekty
     
     
Lis na lepenie drevených  hranolov Stojanový lis na lepenie rámových konštrukcií Stojanový lis na lepenie drevených  hranolov
     
Stojanový lis na nekonečný lis Turniketový lis ručný Stojanový lis na lepenie drevených hranol a špár